Våre investeringer

Selskapet forvalter en portefølje med næringseiendom til en verdi av 1,3 Mrd fordelt på 21 eiendommer. Strategien til selskapet er å investere i eiendom beliggende utenfor CBD og innenfor 1,5 time utenfor Oslo, gjerne med nærhet til et knutepunkt/infrastruktur.