ESG

Tress Eiendom er opptatt av ESG som en del av sin profil. Vi søker miljøvennlig løsninger i våre utviklingsprosjekter og er opptatt av at våre bygg skal bidra til et redusert energiforbruk for å bidra til Norges klimamål.

Våre eiendomsinvesteringer består av både nyere bygg med en god score i forhold til miljømessig fotavtrykk, men også eldre bygninger. Vi har et fokus på å ta vare på det vi har og gjenbruk. Å anvende bygningsdeler lenger og gjerne om igjen, er vel så viktig for miljøet som å kunne dokumentere at man sitter i et nytt bygg. Når vi så renoverer eller utvikler eldre bygningsmasse, ser vi på hvordan vi kan gjøre dette på en mest miljøvennlig måte - i fra planlegging til gjennomføring og drift.

Som fondsforvalter er vi også underlagt regler fra Finanstilsynet hva gjelder bærekraft. Tress Fonds AS er tilhenger av økt fokus på bærekraft i samfunnet, og at finansbransjen bidrar til god finansiell informasjon og transparens også på dette området.  Vi har utarbeidet egen rutine for bærekraft i henhold til norske lover. Bakgrunnen for rutinen er den økte etterspørselen for bærekraftige investeringer.

Les mer om Tress Fonds AS sine bærekraftsrutiner under.

Solceller

Rutine for bærekraft

Opplysninger om negative bærekraftsvirkninger