Investor

Tress investerer i eiendommer som ligger utenfor de mest sentrale deler av Oslo og det finansielle eiendomsmarkedet, og som i størrelse/volum ligger under det de finansielle aktørene leter etter. Eiendommene er typisk forvaltningsintensive, hvilket innebærer at det er mye arbeid i forvaltningen, men da også oppsidepotensial i forvaltningsutvikling som reutleie, ombygging til leietaker, utskifting til en for bygget mer egnet leietaker, ny leietakermiks og omprofilering av bygget mv.

Tress har ett åpent syn på type eiendomssegment og er i dag investert i kontor, handel, lager/logistikk samt boligutvikling.

Tress ved sin eier deltar også som investor i det enkelte eiendomsselskap selskapet forvalter.

Ønsker du å investere i våre prosjekter eller har eiendom til salgs?

Ta kontakt!

Jarle Villumstad

Jarle Villumstad

Administrerende Direktør