Investor

Invester med oss

VI SKAPER VERDIER I EIENDOM

Tress Eiendom søker å være investors beste partner fra A til Å ved å ta aktivt eierskap til hele verdikjeden. Vi har et dedikert team som tar seg av hele prosessen fra kjøp, utvikling/forvaltning og til slutt salg. Vi har tung ekspertise på både eiendomsforvaltning og -utvikling, økonomisk forvaltning og fondsforvaltning.

HVORDAN VI INVESTERER

Vår strategi er å investere i eiendommer som har potensiale for forbedringer, forvaltningsutvikling og restrukturering. Dette søkes oppnådd ved å investere i eiendommer som går noe under radaren til de største eiendomsaktørene og de finansielle aktørene i eiendomsbransjen. Dette er et rom der det er mindre konkurranse og derfor er muligheter for å finne enkeltkjøp som enten kan kjøpes til en noe høyere yield, eller med iboende potensialer. Eiendommene er typisk forvaltningsintensive, hvilket innebærer at det er mye arbeid i forvaltningen, men da også oppsidepotensial i forvaltningsutvikling som utvikling, reutleie, ombygging, ny leietakermiks og omprofilering av bygget mv.

Tress Eiendom har ett åpent syn på type eiendomssegment og er i dag investert i kontor, handel, lager/logistikk samt boligutvikling. Vi har lange briller på våre prosjekter og har god erfaring med å tenke konseptuelt når det gjelder utvikling og tidligfase. 

Tress ved sin eier deltar også som investor i det enkelte eiendomsselskap selskapet forvalter.

FULLVERDIG FONDSFORVALTERKONSESJON

Selskapet har AIF-konsesjon fra Finanstilsynet for å forvalte alternative investeringsfond i henhold til AIF-loven §2-2(1). De fleste av våre investeringer er strukturert som alternative investeringsfond.

Les mer om oss på Finanstilsynet.no

INVESTERE MED OSS

Ønsker du å utforske mulighetene for å investere med Tress Eiendom. Ta kontakt med vår daglige leder Jarle Villumstad, så avtaler vi en hyggelig samtale.