Leietaker

Vi er opptatt av at du som leietaker skal føle deg godt ivaretatt og at eiendommen hvor du leier lokaler blir driftet på en god måte. Ta kontakt med våre eiendomssjefer ved spørsmål eller innmeldinger av saker.