Bache Gabrielsens Kvartal

Fakta

Type:
Bolig
Segment:
Bolig
Adresse:
Langgaten 21
Areal:
na
Ledig areal:
na
Antall enheter:
120+

Informasjon

Langgaten 21, eller Kullboden, er et kjøpesenter med blant annet SPAR som leietakere. Her jobbes det med omregulering til boligformål. Eiendommen har unik beliggenhet ved vannkanten i Holmestrand, kun to minutters gange fra Holmestrand togstasjon. Det er planlagt nytt torg med restauranter og cafeer. Ved ferdigstillelse anslås det totalt ca. 120 leiligheter fordelt over fem boligblokker.

Holmestrand er en by beliggende i Vestfold mellom Drammen og Tønsberg. Byen har de siste årene hatt rekordprisvekst for boliger, mye grunnet den nylig ferdigstilte togstasjonen til kr 6 mrd. Det planlegges videre mellom 1 500-2 000 nye boliger de kommende året.

Det planlegges omlegging av fylkesveien som i dag går gjennom Holmestrand sentrum. Den nye traseen vil gå på det nedlagte jernbanenettet. Omleggingen vil medføre en flytt av tungtransporten som i dag går igjennom handlegaten i Holmestrand, Langgaten, og tilrettelegge for myke trafikanter. Veien er planlagt ferdigstilt 2021. Saken omtales her.

Senterleder(e)

No items found.

Utvikler

No items found.