Eikparken

Fakta

Type:
Segment:
Kontor/Lager
Adresse:
Gråterudveien 1, 5, 39, 41 og 45
Areal:
13 800
Ledig areal:
Antall enheter:

Informasjon

Eikparken består av fem eiendommer med kontor- og lagerarealer. Eiendommen er beliggende i Kobbervikdalen, ca 10 minutter syd for Drammen sentrum. Kobbervikdalen er et området som har vært under stor utvikling de senere årene, og har fortsatt et stort utviklingspotensialet igjen. Området har blitt en attraktiv lokasjon for kontor, logistikk og handel. Eiendommen har svært god synlighetene og enkel adkomst fra E18. Eiendommens største leietakere er Veidekke, Firesafe, Powertech, Self Made, Jaktdepotet, Protan Entreprenør og Steen og Jensen Økonomi.

Senterleder(e)

No items found.

Utvikler

No items found.