Om Tress Eiendom

Tress Eiendom startet sin virksomhet i 2012 og har etablert seg som en anerkjent aktør som kan vise til en god vekst siden oppstart. Selskapet forvalter en portefølje med næringseiendom til en verdi av 1,3 Mrd fordelt på 21 eiendommer og prosjekter.

Vårt arbeid

Tress Eiendom søker å være investors beste partner fra A til Å ved å ta aktivt eierskap til hele verdikjeden. Vi bistår med alt fra finansiell strukturering, transaksjoner, prosjektfinansiering, forvaltning, eiendomsutvikling, økonomisk forvaltning og fondsforvaltning.

Selskapet ble startet opp av Jarle Villumstad og har i dag et team på 9 ansatte, og er stadig i vekst.

Vår strategi

Strategien er å investere i eiendommer som ligger utenfor «core»/CBD beliggenhet og innenfor 1-1,5 time med bil eller tog fra Oslo sentrum, fortrinnsvis med beliggenhet nært kollektivknutepunkt. Vi kaller dette for «Smultringstrategien».

Forretningsideen til Tress er å finne frem til eiendommer som har potensiale for forbedringer, forvaltningsutvikling og restrukturering. Dette søkes oppnådd ved å investere i eiendommer som går noe under radaren til de største eiendomsaktørene og de finansielle aktørene i eiendomsbransjen. Dette er et rom der det er mindre konkurranse og derfor er muligheter for å finne enkeltkjøp som enten kan kjøpes til en noe høyere yield, eller med iboende potensialer.

Selskapet har lange briller på sine prosjekter og har god erfaring med å tenke konseptuelt når det gjelder utvikling.

Ønsker du å høre mer om hvordan det er å investere med Tress Eiendom, trykk her.