Om oss

Tress Gruppen startet sin virksomhet i 2012 og kan vise til sterk vekst. Virksomheten omfatter forvaltning og utvikling av næringseiendom, små og store boligutviklingsprosjekter, prosjektledelse samt økonomisk forvaltning.

Selskapet har hovedkontor på Holmlia og forvalter en portefølje med næringseiendom på ca. 70 000 kvm fordelt på 31 eiendommer og en årlig husleie på rundt 95 millioner kroner. Tress har også en stor portefølje med utviklingseiendom, og har flere store boligområder under regulering og utvikling.

Selskapet har med sine syv ansatte over 80 års erfaring med eiendom.

Forvaltning

Utvikling

Prosjektledelse

Økonomi

Organisasjonsstruktur

Tress Gruppen består av Tress Eiendom Norge AS, Tress Asset Management AS, TAM Business Management AS, TAM Invest AS og Tress Fonds AS.

Tress Eiendom Norge AS er et rent eiendomsselskap. Tress Asset Management AS forestår eiendomsforvaltning og eiendomsutvikling. TAM Business Management AS forestår økonomisk forvaltning, regnskapsførsel, likviditetsprognoser og rapportering mot investor.

TAM Invest AS er eiet 100% av ansatte i Tress Gruppen. Deler av bonusordningen til de ansatte deles ut som aksjer i dette selskapet. Hensikten er å sikre at de ansatte har sammenfallende interesser med våre investorer og riktig motivasjon i hverdagens innsats og kommersielle vurderinger.

TAM Business Management AS er et autorisert regnskapsførerselskap og forestår økonomisk forvaltning av interne og eksterne selskaper, herunder regnskapsførsel, likviditetsprognoser, bistand med transaksjoner, samt rapportering mot investor. Selskapet er forretningsfører for 10 eiendommer med tilhørende holdingselskaper og har bistått i flere transaksjoner. Selskapet har to ansatte hvor begge er autoriserte regnskapsførere.

Tress Asset Management AS
Forvaltningsselskap
TAM Business Management
Regnskap/forretningsførsel
TAM Invest
Investeringgselskap/Ansatte
Tress Fonds
Fondsforvalter (AIF-konsesjon)
High Yield Property AS
Eiendomsfond 2020
Tomteareal

100 000 m²

Tomteareal

Næring

60 000 kvm

Næring

Strategi

Strategien er å investere i eiendommer som ligger utenfor «core»/CBD beliggenhet og innenfor 1-1,5 time med bil eller tog fra Oslo sentrum, fortrinnsvis med beliggenhet nært kollektivknutepunkt. Vi kaller dette for «Smultringstrategien».

Forretningsideen til Tress er å finne frem til eiendommer som har potensiale for forbedringer, forvaltningsutvikling og restrukturering. Dette søkes oppnådd ved å investere i eiendommer som går noe under radaren til de største eiendomsaktørene og de finansielle aktørene i eiendomsbransjen. Dette er et rom der det er mindre konkurranse og derfor er muligheter for å finne enkeltkjøp som enten kan kjøpes til en noe høyere yield, eller med iboende potensialer.

Selskapet har lange briller på sine prosjekter og har god erfaring med å tenke konseptuelt når det gjelder utvikling.

Ledige stillinger

Har du bakgrunn fra eiendom, prosjektledelse, utleie, arkitektur eller konseptutvikling? Send oss gjerne en åpen søknad. Fortell litt om deg selv og hvordan din erfaring kan passe inn i Tress. Husk å legg ved CV.

Som Business Manager vil du ha ansvaret for den økonomiske forvaltningen av en portefølje med eiendomsselskaper og jobbe tett sammen med ledelsen.

Les mer
Send søknad