Eivind Ellingsen

Telefon

+47 913 53 612

E-post

ee@tresseiendom.no

Informasjon

Eivind har erfaring som prosjektleder innen nybygg, rehab og utvikling av eiendom. Tidligere ansvarlig innen utviklingsprosjekter, Due Diligence og teknisk forvaltning av næringsbygg.

I Tress er Eivind ansvarlig for gjennomføring av prosjekter i porteføljen, herunder rehab, ombygging og nybygg.

Erfaring

Prosjektsjef | Newsec Asset Management AS

Daglig leder / prosjektleder | EE-Consult AS

Utdanning

Eivind Ellingsen