Vi søker en ambisiøs og motivert Eiendomssjef til vårt team

Vi er i vekst og leter nå etter en ambisiøs og fremoverlent person med godt utviklet kremmerinstinkt som er klar til å ta et selvstendig ansvar for eiendommer, resultater og utvikling på en definert eiendomsportefølje. Er du som oss drevet av «å skape litt verdi hver dag» - håper vi du leser videre. Vi ser etter deg som er kreativ og mulighetssøkende, og som evner å identifisere utviklingspotensialet i en eiendomsmasse. Som Eiendomssjef hos oss vil du være ansvarlig for utleie, forvaltning og kommersiell utvikling på egen portefølje og skal sikre kostnadseffektiv drift, høy leietagertilfredshet og utleiegrad. Hos Tress Eiendom jobber vi tett sammen, har et godt og inkluderende arbeidsmiljø og du vil få mulighet til å bryne deg på utfordrende og varierte arbeidsoppgaver sammen med vårt engasjerte team av motiverte eiendomsfolk. Vi ønsker å investere i våre ansatte bl.a. gjennom faglig utvikling, derfor vil det være en ambisjon at du skal utvikle kompetansen din til å ta ansvaret for økonomi og finansiering av ulike prosjekter på egen portefølje etter hvert. Rollen rapporterer til Administrerende direktør.Sentrale arbeidsoppgaver:

  • Resultat- og økonomiansvar for egne eiendommer i porteføljen fra A-Å, inkl. rapporteringsansvar for eiendommene
  • Forhandle og reforhandle leiekontrakter
  • Aktivt jobbe med eksisterende og nye leietagere og sørge for høy leietagertilfredshet og høy utleiegrad
  • Involvert i om-og påbygging for leietagere ved behov. Det er tilgang til intern prosjektsjef for gjennomføring av byggeriet
  • Løpende oversikt og kontroll på drift og vedlikehold og oppfølging av vaktmestere og driftspersonell
  • Ansvar for å påse at bygningsmassen til enhver tid er i forskriftsmessig stand og vedlikeholde internkontroll rutiner på byggene
  • ESG og taxonomi: Identifisere tiltak som reduserer eiendommens miljømessige foravtrykk, iverksette tiltak og prosjekter, involvere og motivere leietagere til å være med og gjennomføre de tiltakene som er økonomisk bærekraftige
  • Rett kandidat vil også kunne være med å bistå ved eiendomstransaksjoner

Hvem er du:

Du trives og får energi i en hektisk og variert arbeidshverdag, og motiveres av å skape resultater sammen med andre. Rett kandidat har - 4 års relevant arbeidserfaring fra eiendomsbransjen, har passion for kommersiell eiendomsutvikling og har høyre utdannelse. Som person er du nysgjerrig, kunnskapssøkende, lærer raskt samtidig som du kartlegger, er nøyaktig, jobber strukturert og går analytisk til verks i forbindelse med viktige beslutningsprosesser. Du har et sterkt etisk indre kompass, er etterrettelig og har høy standard for kvalitet og produktivitet og leverer gjerne over forventing. Du er uredd, løsningsorientert og utålmodig etter å skape verdi og utvikling på din portefølje, innehar grunnleggende regnskapsforståelse, jobber proaktivt, har sterk gjennomføringskraft og evner å «close» gode avtaler. Du etablerer lett gode relasjoner med kunder og kollegaer, liker å bygge nettverk og er flink til å få gjennomslag for dine ideer, samtidig som du holder deg faglig oppdatert og evner å identifisere og realisere forretningsmuligheter. Du har god IT- og systemkunnskap og Excel er din» venn».

Vi tilbyr:

En spennende rolle med stor faglig utvikling og bratt læringskurve for rett person. Vi er en liten organisasjon med et godt arbeidsmiljø og korte beslutningsveier, og du vil få en bred eksponering innen alle deler av det eiendomsfaglige og vil jobbe tett på våre prosesser innen corporate finance og fondsforvaltning. Hos oss gir vi stor grad av frihet under ansvar og du vil jobbe tett med toppledelsen og få være med på skikkelige morsomme arbeidsoppgaver. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, i tillegg til et attraktivt investeringsprogram.

Nysgjerrig og søkelysten:

Hvis du har den rette kombinasjonen av erfaring, ferdigheter og motiveres av å skape vekst og utvikling, vil vi gjerne høre fra deg. For eventuelle spørsmål knyttet til stillingen, ta kontakt med Anja Selte, Mobil: 934 05 202. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også ovenfor Tress Eiendom i prosessens innledende del. CV og motivasjonsbrev sendes snarest via elektronisk lenke. Aktuelle kandidater inviteres fortløpende inn til samtale. Vi ser frem til å møte vår nye Eiendomssjef!