Ombygging av egne lokaler

Ved ombygginger i leide lokaler skal eiendomssjefen for den respektive eiendommen kontaktes for godkjennelse av arbeidene før oppstart. Ved varme arbeider skal skjemaet "Arbeidstillatelse for varme arbeider" utfylles og Håndverkerinstruksen skal følges.

Arbeidstillatelse for varme arbeider

Håndverkerinstruks for brannsikkerhet