Internkontroll

Alle virksomheter skal i henhold til Internkontrollforskriften innføre og utøve internkontroll. Dette er forebyggende arbeider for å ivareta sikkerheten til alle våre leietakere og deres ansatte.

Som vår leietaker er du pliktig til å utføre internkontroll i eksklusive arealer i henhold til nevnte punkter i Skjema for internkontroll. Alle avvik skal meldes fra til eiendomssjef eller vaktmester for den gjeldende eiendommen. Det skal i tillegg utføres årlig internkontroll av elektriker på det elektriske anlegget.

Sjekkliste internkontroll