Innbrudd hos leietaker

Ved innbrudd i leietakers lokaler skal politiet ringes på tlf. 112 og eiendomssjef/vaktmester varsles.

Alle leietakere skal forsikre egne leide lokaler inkl. inngangsdør og vinduer. Gårdeier forsikrer selve bygget med fellesarealer.

Leietaker står fritt til å installere innbruddsalarm i sine lokaler.