Branninnstruks for våre leietakere

Hver leietaker skal ha egen brannvernansvarlig for som skal ivareta leietakers plikter og oppgaver innen brannvern iht. forskriftskrav og samordningsavtale. Alle leietakere og deres ansatte skal sette seg inn i branninstruksen og følge denne. De må gjøre seg kjent med: rømningsveier, manuelle brannmeldere, slokkeutstyrets plassering og bruk og møteplass ved evakuering.

Ved brann:

  • Varsle brannvesenet på tlf. 110
  • Forsøk å slukke brannen med tilgjengelig slokkeutstyr.
  • Steng dører og vinduer før du forlater ditt område.
  • Evakuer ut via nærmeste rømningsvei og møt på avtalt møteplass.

Brannvern - Informasjon til våre leietakere