Segment
Lager/logistikk
Beliggenhet
Oslo

Adresse
Rosenholmveien 20
m
2
Areal
8000
m
2
Ledig areal
1020
Tomt
18982.7

Antall enheter

Status
Ferdig utviklet

ÅDT
4000
Segment
Lager/logistikk
Beliggenhet
Oslo

Adresse
Rosenholmveien 20
m
2
Areal
8000
m
2
m
2
Ledig areal
1020
m
2
Tomt
18982.7
m
2

Antall enheter

Status
Ferdig utviklet

ÅDT
4000

Rosenholmveien 20

Rosenholmveien 20 er et lager/logistikkbygg som tidligere huset Bring. Tress signerte i fjor leiekontrakt med Tools, som disponerer store deler av bygget. Bygget er en kombinasjonseiendom, med leietakere innen lager, logistikk, produksjon og kontorvirksomhet.

Rosenholm ligger syd i Oslo, kun fire togstopp etter Oslo S og ett stopp før Kolbotn. Området er ett etablert lager- og industri område, avsatt til fremtidig boligformål.

Rosenholmveien 20

Ansvarlig forvalter