Segment
Bolig
Beliggenhet
Ås

Adresse
Snekkerveien 5
m
2
Areal
m
2
Ledig areal
Tomt
42000

Antall enheter
130

Status
Områderegulering innsendt 2019

ÅDT
Segment
Bolig
Beliggenhet
Ås

Adresse
Snekkerveien 5
m
2
Areal
m
2
m
2
Ledig areal
m
2
Tomt
42000
m
2

Antall enheter
130

Status
Områderegulering innsendt 2019

ÅDT

Øvre Bæk

Området på åtte mål ligger langs Nessetveien, ved vannkanten i Ås kommune. Området ligger i arealplanen for transformasjon fra hytter og LNF, til boliger. Områderegulering ble innsendt vår 2019.

Øvre Bæk

Ansvarlig forvalter