Segment
Storhandel
Beliggenhet
Hamar

Adresse
Midtstranda 13
m
2
Areal
1800
m
2
Ledig areal
0
Tomt
7625.6

Antall enheter

Status
Solgt

ÅDT
15700
Segment
Storhandel
Beliggenhet
Hamar

Adresse
Midtstranda 13
m
2
Areal
1800
m
2
m
2
Ledig areal
0
m
2
m
2
Utbyggingsmulighet
Tomt
7625.6
m
2

Antall enheter

Status
Solgt

ÅDT
15700

Midtstranda 13

Midtstranda 13 ligger ved Vangsvegen, fem minutter fra Hamar sentrum. Eiendommen benyttes i dag til lager og storhandel. Området er regulert til plasskrevende handel.

Nye Veier AS er i gang med utbygging av fire-felts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Strekningen åpnes 2020. Prosjektet omtales ytterligere her.

Midtstranda 13

Henning A. Hauger

Ansvarlig forvalter