Segment
Kontor
Beliggenhet
Oslo

Adresse
Holmlia Senter Vei 1B
m
2
Areal
4600
m
2
Ledig areal
200
Tomt
4120.3

Antall enheter

Status
Ferdig utviklet med Helsekonsept

ÅDT
8900
Segment
Kontor
Beliggenhet
Oslo

Adresse
Holmlia Senter Vei 1B
m
2
Areal
4600
m
2
m
2
Ledig areal
200
m
2
m
2
Utbyggingsmulighet
Tomt
4120.3
m
2

Antall enheter

Status
Ferdig utviklet med Helsekonsept

ÅDT
8900

Holmlia Helsehus

Eiendommen er en ferdig utviklet kontoreiendom på 4 600 kvm. Bygget har gjennomgått en større rehabilitering og fasadeendring. Holmlia Helsehus er konseptutviklet for helseaktører og huser i dag treningsstudio, fastlege, apotek, tannlege, kiropraktor samt annen kontorvirksomhet. Beliggenhet rett på Holmlia togstasjon, vis-a-vis Holmlia Senter hvor OBOS utvikler 8 000 kvm handel og 6 000 kvm kontor (ferdig 2021).

Holmlia ligger syd i Oslo, ca. 15 min med tog eller bil fra Oslo S, og har ca 12.000 fastboende. Holmlia er preget av grøntområder og ligger nært tilknyttet store rekreasjonsområder. Beboerne på Holmlia trives svært godt i området og delbydelen. Beboerne oppgir flere grunner til at Holmlia er et godt sted å bo og vokse opp. Gode naboskap og et hyggelig nærmiljø trekkes frem av mange. Her fremheves blant annet mangfoldet og fellesskapet, tilgangen på grøntområder og sentralitet og tilgjengelighet som positive aspekter. Holmlia oppleves videre som et trygt sted å bo, og det er få innbyggere som opplever å være utrygge i nærmiljøet sitt.

Se mer på https://holmliahelsehus.no/

Holmlia Helsehus

Henning A. Hauger

Ansvarlig forvalter