Segment
Bolig
Beliggenhet
Oslo

Adresse
Hauketo
m
2
Areal
m
2
Ledig areal
Tomt
5211.8

Antall enheter
90

Status
Områdeplan Hauketo påbegynt 2017

ÅDT
Segment
Bolig
Beliggenhet
Oslo

Adresse
Hauketo
m
2
Areal
m
2
m
2
Ledig areal
m
2
m
2
Utbyggingsmulighet
Tomt
5211.8
m
2

Antall enheter
90

Status
Områdeplan Hauketo påbegynt 2017

ÅDT

Hauketo Terasse

Tress Asset Management AS har i samarbeid med leverandører og ideelle organisasjoner etablert ett prosjekt som har vunnet en offentlig anbudsrunde om å etablere og drifte inntil 91 Omsorg+ boliger på Hauketo for Oslo Kommune. Det som gjenstår er å få regulert tomten og behandling i Bystyret. Selve prosjektet er ferdig prosjektert og ved en eventuell kommunal beslutning på reguleringsplan for tomten vil Omsorg+ boliger kunne påbegynnes omgående.

Hauketo er definert som ett knutepunkt i Oslo med satsning både på kollektivtransport og fortetting.

Oslo Kommune har definert ett behov for 70 til 100 Omsorg+ boliger i bydel Søndre Nordstrand og sagt at de skal ligge ved ett kollektivknutepunkt. Det eneste kollektivknutepunktet i Bydelen som alle bydelens beboere kan reise kollektivt til uten å skifte transportmiddel, er Hauketo. Vi vurderer dette som viktig for ett Omsorg+ konsept da det er bra for beboernes livskvalitet og velferd at det er enkelt for familie og venner å komme på besøk.

Hauketo Terasse

Jarle Villumstad

Ansvarlig forvalter