Segment
Bolig
Beliggenhet
Ås

Adresse
Fålesloråsen
m
2
Areal
m
2
Ledig areal
Tomt

Antall enheter
1

Status
Prosjekteringsfase

ÅDT
Segment
Bolig
Beliggenhet
Ås

Adresse
Fålesloråsen
m
2
Areal
m
2
m
2
Ledig areal
m
2
Tomt
m
2

Antall enheter
1

Status
Prosjekteringsfase

ÅDT

Fålesloråsen

Villa på Vinterbro i prosjekteringsfase.

Fålesloråsen

Jarle Villumstad

Ansvarlig forvalter