Segment
Kontor
Beliggenhet
Drammen

Adresse
Gråterudveien 1, 5, 39, 41 og 45
m
2
Areal
13 800
m
2
Ledig areal
Tomt

Antall enheter

Status

ÅDT
32000
Segment
Kontor
Beliggenhet
Drammen

Adresse
Gråterudveien 1, 5, 39, 41 og 45
m
2
Areal
13 800
m
2
m
2
Ledig areal
m
2
m
2
Utbyggingsmulighet
Tomt
m
2

Antall enheter

Status

ÅDT
32000

Eikparken

Eikparken består av fem eiendommer med kontor- og lagerarealer. Eiendommen er beliggende i Kobbervikdalen, ca 10 minutter syd for Drammen sentrum. Kobbervikdalen er et området som har vært under stor utvikling de senere årene, og har fortsatt et stort utviklingspotensialet igjen. Området har blitt en attraktiv lokasjon for kontor, logistikk og handel. Eiendommen har svært god synlighetene og enkel adkomst fra E18. Eiendommens største leietakere er Veidekke, Firesafe, Powertech, Self Made, Jaktdepotet, Protan Entreprenør og Steen og Jensen Økonomi.