Thor N. Riise

Eiendomsutvikler/rådgiver

Daglig leder og partner i Viken Næringsmegling AS. Gjennomførte salg av eiendommer for mer enn kr 2,5 mrd. Partner og rådgiver i Remax/First Næringsmegling AS.

Eiendomsutvikler i Norske Liv med ansvar for næringspark på 260 daa. på Gardermoen i tillegg til flere kjøpesentre.

Avdelingssjef i OPAK AS eiendomsavdeling med ansvar for 300 000 kvm2 næringseiendom.

Markedssjef i AVENY Eiendom AS med ansvar for utleie og ombygging av selskapets eiendommer.

Daglig leder i forvaltningsselskapet Park Eiendom AS.

Utdannelse og akkreditering

Videregående Elektro sterkstrøm

OPAK skolen

NITO Takst

Erfaring

Daglig leder og partner i Viken Næringsmegling AS

Eiendomsutvikler i Norske Liv med ansvar for næringspark på 260 daa

Startet i Tress

2012

Kontakt

+47 971 63 898
tnr@tresseiendom.no
LinkedIn
Thor N. Riise