Per Erik Muland

Business Manager

Utdannelse og akkreditering

Bachelor i regnskap | Handelshøyskolen BI

Bachelor i økonomi og administrasjon | Handelshøyskolen BI

Erfaring

Forretningsfører, Enqvist Boligforvaltning

Konsulent, KLP

Startet i Tress

Kontakt

LinkedIn
Per Erik Muland