Eivind Ellingsen

Prosjektsjef

Eivind har erfaring som prosjektleder innen nybygg, rehab og utvikling av eiendom. Tidligere ansvarlig innen utviklingsprosjekter, Due Diligence og teknisk forvaltning av næringsbygg.

I Tress er Eivind ansvarlig for gjennomføring av prosjekter i porteføljen, herunder rehab, ombygging og nybygg.

Utdannelse og akkreditering

Erfaring

Prosjektsjef, Newsec Asset Management AS

Daglig leder / prosjektleder i EE-Consult AS

Startet i Tress

2018

Kontakt

+47 913 53 612
ee@tresseiendom.no
LinkedIn
Eivind Ellingsen